ADLER, Felix (Feliks)

ADLER, Felix (Feliks), trgovac (Kaptol kraj Požege, 18. II. 1883 – Auschwitz, 1942). Sin Josipov. Bio u braku sa Šarikom rođ. Fischer. U međuratnom razdoblju vlasnik poduzeća »Omnia« za meso i mesne prerađevine sa sjedištem na Krešimirovu trgu u Zagrebu. Po uspostavi NDH, u prosincu 1941, privremeno mu je izdana dozvola za daljnje stanovanje u stanu u Kranjčevićevoj ul. te dozvola za poslovna putovanja. U kolovozu 1942. sa suprugom deportiran u Auschwitz.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 658. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28571. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.