FÜRTH, Desider

FÜRTH, Desider, poduzetnik (Nové Zámky, Slovačka, 1881 – ?). Doselio se iz Budimpešte 1922. u Zagreb, gdje je isprva bio direktor tvornice umjetnih gnojiva, a potom prokurist poduzeća »Shell Oil Company«. Po uspostavi NDH sa suprugom Margitom rođ. Stern (Budimpešta, 1896 – ?) te kćeri Leom (Zagreb, 1927) bio je privremeno zaštićen kao mađ. državljanin te je radio u tvornici »Ing. Viktor Schön i brat«. Na sugestiju ustaškoga povjerenika u tvornici, koji je bio obaviješten o nadolazećim deportacijama, obitelj je u lipnju 1942. pobjegla iz Zagreba. Preko Varaždina i Čakovca stigli su u Budimpeštu, gdje su 1944. supružnici bili smješteni u geto, dok je kći bila poslana prema Austriji radi deportacije u Auschwitz, što je izbjegla zbog pomanjkanja vagona. Od strijeljanja ih je spasio ulaz Crvene armije u Budimpeštu krajem prosinca. Supruga je stradala u posljednjim deportacijama, a on se s kćeri 25. V. 1945. vratio u Zagreb, gdje je nastavio raditi u tvornici »Ing. Viktor Schön i brat«.

IZV.: Podaci o ulazniku L. Kriesbacher rođ. Fürth.