FÜRST, Heinrich (Hinko)

FÜRST, Heinrich (Hinko), liječnik (Zalaegerszeg, Mađarska, 1840 – Sisak, 28. VII. 1908). Suprug Berte rođ. Goldman (?, 1853 – ?, 1879). Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Budimpešti 1866. te se kao liječnik usavršavao na bečkim klinikama. Od 1869. nastanjen je u Sisku, gdje je kao ravnatelj bolnice (1870–96), uveo liječenje reumatskih bolesti natrijevim salicilatom te obavljanje svih laboratorijskih pretraga poznatih u to doba. God. 1870. bio je član Općinskoga poglavarstva trgovišta Sisak, a 1882. redoviti član Arkeologičkoga družtva Siscija. Spominje se i 1872. u popisu posjednika i intelektualaca sisačkoga kotara koji su pripadali Unionističkoj stranci. God. 1877. bio je liječnik Dobrovoljnoga vatrogasnoga društva Sisak. Neko je vrijeme bio i predsj. sisačke Izraelitske bogoštovne općine. Za svoje je zasluge odlikovan Zlatnim križem s krunom Austro-Ugarske Monarhije.

LIT.: Liječnički vjesnik, 29(1907) 7. – Pučki kalendar Ljudevit Posavski. Sisak 1996. – Zbornik građe. Politički i društveni pokreti u Sisku 1869.–1918. Sisak 1992. DVD Sisak 1865.–1965. Sisak 1965. – Đ. Zorko i J. Jagačić-Borić: Sisački biografski leksikon. Sisak 2006.