SACHS, Mendel Ben Elijahu

SACHS, Mendel Ben Elijahu, liječnik i žid. aktivist (?, Njemačka, 1789 – Zagreb, 1863). Sin Elijin. U Zagreb se doselio 1828. i bio je prvi liječnik u ŽOZ. Uz liječničku praksu bio je i mohel, a porađao je i većinu žid. rodilja. Bio je predsj. ŽO (aškenaske neološke) u Zagrebu od 1855. do 1860.

IZV.: DAZ, Matične knjige Židova, Matična knjiga rođenih 1858–1878.