ROCKONSTEIN, Leopold (Rokonstein, Lípot)

ROCKONSTEIN, Leopold (Rokonstein, Lípot), rabin (Mađarska, ? – ?). Bio je zagrebački rabin 1852–56. te zagovornik liberalno-reformističke struje u sukobu ortodoksnih (starovjeraca) i reformista (novovjeraca) unutar zagrebačke ŽO. Zalaganjem njezina predsj. → Mavra Sachsa, sukob je okončan zaključkom njezine skupštine 30. III. 1856. Potvrđeno je da u bogoslužju neće biti reformi, a početkom 1858. zatvorena je ortodoksna bogomolja; L. je otpušten te odlazi na službu u Szombathely. God. 1861. pokrenuo je u Mađarskoj prvi žid. časopis Magyar Izraelita, što ga je izdavalo Židovsko-mađarsko društvo.

LIT.: B. Bernstein: Magyar zsidók. Budapest 1848. – R. Patai: The Jews of Hungary – History, Culutre, Psychology. Detroit 1996. – S. Knežević: Zagrebačka sinagoga. Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 23(1999). – V. Dugački: Dr. Mavro Sachs (1817.–1888.) – prvi medicinski docent Zagrebačkog sveučilišta. Acta medico-historica adriatica, 8(2010) 2.