GIVON, Uri (Gross-Veljković, Željko)

GIVON, Uri (Gross-Veljković, Željko), skladatelj i glazb. pedagog (Zagreb, 20. XII. 1912 – Šaar Haamakim, Izrael, 1974). Odrastao je u Zagrebu, gdje je učio klarinet i saksofon u školi HGZ te već kao šesnaestogodišnjak svirao u različitim ansamblima. God. 1938. priključio se omladinskomu cionističkomu pokretu Hašomer Hacair, a iduće god. iselio se u Palestinu, gdje je promijenio ime u Uri Givon. Isprva je živio u kibucu Sarid, a od 1940. u kibucu Šaar Haamakim kraj Haife, koji su osnovali doseljenici iz Kraljevine Jugoslavije. U kibucu je bio konjušar i pekar, ali se bavio i glazbom, tako da je već potkraj 1940-ih predavao na međukibučkom institutu. Nakon što je u Šar Haamakimu izgrađen centar za kulturu, postao je njegov ravnatelj i pokretač mnogih aktivnosti (zbor, orkestar, različiti tečajevi). U međuvremenu se i sam usavršavao, učeći kod najistaknutijih izr. glazbenika toga doba, a 1959. studirao je dirigiranje u Londonu. – Za zbor udruženja kibuca, napravio je više aranžmana židovskih i izr. pjesama te napisao skladbe u kojima je nastojao pomiriti raznovrsnost i suprotnosti žid. folklora te stvoriti novu izr. narodnu glazbu. Pri tom se koristio i elementima popularne glazbe i utjecajima hrv. narodne glazbe. Kao vješt interpretator na harmonici, dokazao da se na tom glazbalu mogu izvoditi svi oblici klasične glazbe, a ne samo narodne melodije. Posmrtno mu je objavljen zbornik pjesama za glas i instrument, dječji i mješoviti zbor te niz aranžmana.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. – M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 9(2001) 47/48.