GISSINGER, Ladislav

GISSINGER, Ladislav, elektrotehničar (Constanţa, Rumunjska, 1. IV. 1908 – logor Jasenovac, 1941). Sin Leopoldov. Iz Beograda se 1930. doselio u Zagreb, gdje je radio u Prvoj hrvatskoj tvornici radio-aparata kao stručnjak za prijemne i emisione radio cijevi. Po uspostavi NDH sa suprugom Elvirom rođ. Lukač i kćeri Evom preuzeo je žid. znak. Ubrzo je bio uhićen te su kolege u molbi za njegovo puštanje naglasili kako je on »jedini stručnjak u Državi za prijemne i emisione cijevi«. Krajem 1941. stradao je u jasenovačkom logoru Krapje.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 671. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27864. – KŽZ. – Popis žrtava.

LIT.: I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.