GIRARDI, Luka

GIRARDI, Luka, liječnik, prevoditelj i žid. aktivist (Zagreb, 15. IV. 1973). Sin Andrije i → Mihaele Girardi-Karšulin. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu, a 1999. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Grazu, gdje je 2003. završio izobrazbu za liječnika opće medicine. Specijalist je interne medicine (2008) sa subspecijalizacijom bolesti krvnih žila (2010) i gerijatrije (2012) te diplomama iz medicine prehrane i palijativne medicine. Radi kao liječnik u Austriji, voditelj je internističke ambulante za bolesti krvnih žila »Gesundheitszentrum Mariahilf« u Beču. Stručne radove objavljuje u medicinskim časopisima, a članke s judaističkom tematikom u Novom Omanutu. Niz je godina priređivao zagrebački Židovski kalendar. Preveo je s hebrejskoga priručnik za vjerske potrebe u žid. zajednicama u Hrvatskoj (Židovstvo, ur. K. Da-Don, Zagreb 2004) i Hagadu (Hagada šel Pesah. Priča o izlasku Izraela iz Egipta. Zagreb 2006). Član je Vijeća Židovske općine u Grazu, od 2011. i njezin potpredsjednik, a aktivan je i u bečkoj Židovskoj općini.

IZV.: Osobni podaci ulaznika.