GINSBERGER, Oskar David (Günsberger)

GINSBERGER, Oskar David (Günsberger), dermatovenerolog (Gradište kraj Županje, 2. II. 1896 – St. Gallen, Švicarska, 1. II. 1979). Sin Ljudevitov. Gimnaziju je pohađao u Vinkovcima i Zagrebu, gdje je maturirao 1914, a studij medicine završio je 1920. u Grazu. God. 1920–22. specijalizirao je dermatovenerologiju u Beču. Po povratku u Hrvatsku radio je kao privatni liječnik i liječnik socijalnoga osiguranja u Osijeku. Po uspostavi NDH s grupom žid. liječnika poslan je u Bihać djelovati na suzbijanju endemskoga sifilisa. God. 1942. priključio se partizanima djelujući kao voditelj serološkog odjela partizanske bolnice u Jasikovcu, voditelj ambulante 7. banijske divizije, referent saniteta 7. banijske brigade, ravnatelj bolnice rekonvalescenata u Livnu, venerološkoga odjela bolnice u Podgrmeču i referent saniteta Komande podgrmečkoga vojnog područja. Nakon demobilizacije 1946. ponovno službuje u Osijeku, a od 1951. u Sisku u ambulanti Doma zdravlja i u gradskoj bolnici do umirovljenja 1953. Nakon umirovljenja radi honorarno, a 1962–65. reaktivirao se u sisačkom Medicinskom centru. Bavio se venerologijom proučavajući napose serologiju i terapiju luesa i gonoreje te suzbijanje spolnih bolesti. Radove, koje je najčešće pisao u suradnji s → Otonom Fischerom, objavljivao je u časopisima Liječnički vjesnik (1925–26, 1929–30, 1933), Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie (1933, 1935–36), Schweizerische medizinische Wochenschrift (1934), Acta dermatovenerologica (Stockholm 1935), Vojnosanitetski pregled (1944), Zeitschrift für Haut-und Geschlechtskrankheiten (1950, 1955), Higijena (1953). S njemačkoga je preveo knjige Jürgena Thorwalda Stoljeće kirurgije (Zagreb 1958), Herberta Franka Pobuna savjesti (Zagreb 1959), Herberta Schradera Neka srce dulje kuca (Zagreb 1961) i Guenthera Speichera Naše drugo ja (Zagreb 1965).

DJELA: Die Individualisierung in der Lues Behandlung. Leipzig–Wien 1928. – Iskorišćenje seroreakcije u praksi. Karlovac 1929. – Zašto spolne bolesti ne iščezavaju iz naše zajednice? Osijek 1947, 1948². – Oni produžiše ljudski vijek. Sisak 1969. – Naša obitelj. Majka, zdravo dijete, bolesno dijete (suautori K. Breyer i S. Cigit). Sisak 1971.

LIT.: B. Flajsig: (Nekrolog). Medicinski vjesnik, 5(1979) 1/2. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – V. Dugački: Ginsberger, Oskar David (Günsberger). Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998.