FÜRST, Ignac

FÜRST, Ignac, trgovac i izumitelj (?, 1866 – Auschwitz, 1942). Sin Samuelov. S roditeljima se doselio 1868. u Koprivnicu, gdje je završio pučku školu, a nauk pohađao u Križevcima. Služio je 1886. u austroug. vojsci, a potom bio trgovac u Dubravi kraj Čazme. Od 1908. živio je u Bjelovaru, gdje je deset godina bio predsj. trgovačkog društva »Merkur«. God. 1900. poslao je svoj izum na Svjetsku izložbu u Pariz te postao član Pariške akademije izumitelja, industrijalaca i izlagača, odlikovan zlatnom kolajnom »Ville de Paris«. U Zagrebu je živio od 1927. u braku sa Zlatom rođ. Neumann, s kojom je imao sina Zdenka (?, 1898 – ?logor, 1941–1945), magistra farmacije, koji je stradao u nepoznatom logoru.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27449.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.