ZENTNER, Ervin

ZENTNER, Ervin, inženjer elektrotehnike (Zagreb, 28. V. 1931 – Zagreb, 28. V. 2014). Sa suprugom Ljubicom otac je Radovana i Sonje. Završio je III. gimnaziju u Zagrebu, gdje je 1956. diplomirao na Tehničkom fakultetu. Radio je u Zajednici elektroprivrednih poduzeća Hrvatske 1957–59, kad kao stalni asistent prelazi na Elektrotehnički fakultet (danas Fakultet elektrotehnike i računarstva), na kojem je 1964. doktorirao tezom Određivanje parametara bežičnog usmjerenog sistema za alternirani prijenos monohromatske televizije, televizije u boji i višekanalne telefonije. Od 1968. honorarni je docent, a od 1978. redoviti profesor u Zavodu za radiokomunikaciju Elektrotehničkoga fakulteta na kojem je predavao kolegije iz područja radijskih komunikacija i mikrovalne elektronike. Također je 1982–86. i 1988–92. bio predstojnik Zavoda, a nakon umirovljenja 2001. predavao je na doktorskom studiju. Kao viši stručni suradnik u IETA-RIZ vodio je Odjel razvoja digitalnoga mikrovalnog radiorelejnog sustava, što je rezultiralo razvojem mikrovalnoga primopredajnika za usmjerene veze koji je krajem 1960-ih bio jedan od prvih digitalnih sustava te namjene u Europi. Kao suradnik specijalist za studijsku tehniku angažirao se na projektiranju Radiotelevizijskoga doma u Zagrebu. Autor je dva udžbenika te brojnih znanstvenih i stručnih radova te suradnik Tehničke enciklopedije (Zagreb 1963–69). Bio je član Hrvatske akademije tehničkih znanosti te niza domaćih i međunarodnih stručnih udruga. Dobitnik je Zlatne plakete »Josip Lončar« (1990) i Nagrade »Josip Juraj Strossmayer« (2001).

DJELA: Radiokomunikacije. Zagreb 1980. – Antene i radiosustavi. Zagreb 2001.

LIT.: Zentner, Ervin. Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009. – http://www.fer.unizg.hr/zrk?@=2ew7w, pristupljeno 11. III. 2015.